Quà tặng Đại hội 2020

    Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2020-2025) Năm 2020, có một sự kiện lớn, rất quan trọng của đảng bộ TW và các địa phương, đó là Đại hội đảng bộ các cấp, các đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Gọi Ngay: 0904.089.980